Regulamin
FABOR WORKWEAR
Data publikacji: 01.12.2018

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez właściciela marki FABOR Workwear, spółkę Mikrotech S.A. z siedzibą w Krośnie za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklepfabor.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).
 
DANE SPÓŁKI:
Mikrotech S.A.
ul. Składowa 9
38-400 Krosno
Tel. 609 807 099
Fax. 13 49 26 002
Kapitał zakładowy opłacony całkowicie w wysokości: 500 000 zł
Regon: 370361688
NIP: PL 6840009101
Mikrotech S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS, nr rejestru przedsiębiorców - KRS 0000112227

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail sklep@fabor.pl oraz pod numerem telefonu 609 807 099.

§ 1
Definicje
 1. Ceny - w sklepie prezentowane są ceny netto oraz ceny brutto (zawierające podatek VAT)
 2. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, dotyczy godzin funkcjonowania obsługi sklepu 8:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 3. Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 4. Dostawca - przewoźnik -  podmiot świadczący usługę transportową,
 5. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 6. Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego
 7. Produkt - towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży
 8. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego
 9. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://sklepfabor.pl/regulamin
 10. Rejestracja - oznacza czynność określoną w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kupującego ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego
 11. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://sklepfabor.pl
 12. Sprzedawca - oznacza Mikrotech S.A. z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Składowa 9, NIP: PL 6840009101, REGON: 370361688, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112227, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 złotych, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
§ 2
Ogólne zasady korzystania ze sklepu
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest dokonanie wcześniejszej rejestracji i założenie konta użytkownika.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu www.sklepfabor.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sklepfabor.pl
 5. Wszystkie towary w sklepie są szczegółowo oznaczone: informacje o materiale, właściwościach, cenie, sposobie konserwacji, dostępności.
 6. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, określając w szczególności rozmiar, kolor oraz ilość sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Strony jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 9. W trakcie korzystania ze Strony, w systemie teleinformatycznym użytkownika instalowane są pliki cookies. Kontynuowanie przeglądania Strony przez użytkownika poinformowanego o wykorzystywaniu przez Stronę plików cookies oknem wyświetlanym przy pierwszej wizycie na Stronie, oznacza zgodę na instalowanie przez Stronę plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zasady korzystania z plików cookies przez Stronę opisane są szczegółowo w Polityce Prywatności.

§ 3
Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów, ich ilości oraz wariantu (np. kolor, rozmiar), a następnie należy kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka".
 2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony.
 3. W koszyku zobaczymy wybrane przedmioty oraz ich ilość.
 4. Po dokonaniu wyboru dostawy, sposobu płatności oraz wyboru czy korzysta się z opcji kuponu rabatowego należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.
 5. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam”, uruchomi się strona do logowania/rejestracji:
  1. gdy Klient jest już użytkownikiem sklepu dokona zalogowania się,
  2. gdy Klient nie jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu przejdzie do podstrony do rejestracji gdzie będzie poproszony o uzupełnienie danych do wysyłki i potwierdzenia płatności. Będzie można również w tym miejscu pozostawić dodatkowe informację dla Sprzedawcy.
 6. Następnie należy kliknąć przycisk „Podsumowanie” w prawym dolnym rogu podstrony. Czynność ta przeniesie do podstrony z podsumowaniem zakupów. Widoczne są wybrane produkty, ilość, ceny, dane adresowe, dane do faktury, przewidywany termin realizacji zamówienia oraz dodatkowe informacje.
 7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 8. W następnym kroku nastąpi przekierowanie do wybranego sposobu płatności.
 9. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży towaru pomiędzy Sklepem a Klientem zawierana jest w chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie wysyłane jest na podany w formularzu zamówienia adres e-mail, po uprzednim zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu należności za zakup.

§ 4
Realizacja zamówień

 1. Czas kompletacji zamówienia może trwać do 2 dni roboczych w przypadku zamówienia odzieży, oraz do 7 dni roboczych w przypadku obuwia i akcesoriów.
 2. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy doręczenie zamówienia będzie trwała do 2 dni roboczych
 3. W przypadku braku towaru na magazynie lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy potwierdzenia zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości jego realizacji. W każdym przypadku Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

§ 5
Ceny

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Do ceny towaru doliczany jest koszt dostawy, którego wysokość uzależniona jest od wybranej przez Klienta formy dostawy, wartości zamówienia i płatności. Koszty dostawy określone zostały w § 7 Regulaminu.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 4. Gdy charakter przedmiotu umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości ceny ostatecznej, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie towaru.

§ 6
Płatności i dowód zakupu

 1. Klient obowiązany jest do zapłaty za Zamówienie w terminie wskazanym w Sklepie/podczas procedury składania zamówienia.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  2. Płatności online
  3. Płatności mobilne BLIK
 3. Klient preferujący płatność przelewem tradycyjnym po zarezerwowaniu zamówionego towaru w sklepie powinien dokonać zapłaty na rachunek bankowy wskazany w pkt 6 poniżej, o czym dodatkowo zostanie poinformowany na wskazany w procesie rejestracji adres email.
 4. Zlecenie trafi do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, dotyczy przelewu tradycyjnego. Przy płatnościach kartą czas realizacji jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Dokładne informację odnośnie czasu realizacji zamówienia znajdują się w § 4 Regulaminu.
 5. Maksymalny czas oczekiwania na przelew (zapłatę) wynosi 5 dni roboczych. Po upływie powyższego terminu zamówienie będzie  anulowane.
 6. Nr rachunku bankowego do przelewów tradycyjnych:
  Mikrotech S.A.
  ul. Składowa 9
  38-400 Krosno
  Nr rejestowy GIOŚ: E0003068W
  PODK.BANK SPÓŁ.SANOK O/KROSNO
  23 8642 1083 2002 8370 9248 0007
 7. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  1. Płatności online, karty płatnicze - sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Podmiotem świadczącym rozliczenia płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. (bluemedia.pl).
  2. Przelew tradycyjny na wskazany wcześniej nr konta bankowego.
 8. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest wybrany przez Klienta dowód zakupu: faktura paragonowa lub faktura VAT.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta w procesie rejestracji, a tym samym wystawienie błędnego dowodu zakupu.
 10. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest wybrany przez Klienta dowód zakupu: faktura paragonowa lub faktura VAT.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta w procesie rejestracji, a tym samym wystawienie błędnego dowodu zakupu.
§ 7
Dostawa i koszty dostawy
 1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w zamówieniu.
 2. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski do 2 dni roboczych.
 3. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania, taśmy zabezpieczające i zawartość przesyłki. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkody. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w powyżej Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu (tel.: 609 807 099).
 4. Darmowa dostawa przysługuje gdy wartość zamówienia wyniesie co najmniej 750 zł.
 5. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:
  1. Kurier DPD – 18,90 zł brutto
  2. Kurier InPost – 14,50 brutto
  3. Paczkomat InPost – 11,50 brutto
  4. Kurier 48 PocztaPolska – 14,95 brutto
  5. Paczka w Ruchu – 11,50 brutto

§ 8
Prawo do odstąpienia od umowy (konsumenckie)

 1. Klient, będąc Konsumentem, może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny  w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Produktu przez Dostawcę. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683) – dalej zwaną „Ustawą”, odstąpienie od umowy może być dokonane poprzez złożenie oświadczenia na piśmie np. według wzoru z załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie składa się pisemnie. Oświadczenie powinno być przesłane pocztą  tradycyjną na adres Mikrotech S.A. ul. Składowa 9 38-400 Krosno z dopiskiem FABOR lub elektronicznie na adres zwroty@fabor.pl. W razie pytań prosimy o kontakt tel.: 13 43 76 372 w godzinach
  8:30 – 15:00.
 2. Formularz zwrotu/ odstąpienia od umowy można pobrać TUTAJ.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Mikrotech S.A., ul. Składowa 9, 38-400 Krosno, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Towar z oznakowaniem nie podlega zwrotom.
§ 9
Zwroty towaru w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem
 1. Klient nie będący Konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu towaru w terminie 7 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do zwrotu towaru wygasa po upływie 7 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
 3. W celu dokonania zwrotu Klient musi złożyć Mikrotech S.A. jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  1. pocztą na adres: Mikrotech S.A., ul. Składowa 9, 38-400 Krosno z dopiskiem Sklep FABOR Workwear, lub
  2. przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zwroty@fabor.pl
   oraz odesłać na swój koszt towar na adres: Mikrotech S.A., ul. Składowa 9, 38-400 Krosno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Klient poinformował sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 8 dni.
 4. Wzór odstąpienia od umowy sprzedaży dostępny jest TUTAJ.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Mikrotech S.A. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep). W przypadku zakupu na fakturę VAT koszty dostawy zwrotu nie będą zwracane.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania rzeczy. Zwracany do sklepu towar powinien zawierać oryginalne metki, być pełnowartościowy i nie może nosić znamion używania oraz obcych zapachów.
 7. Wypłata środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni po otrzymaniu towaru w stanie nienaruszonym.
 8. Towar z oznakowaniem nie podlega zwrotom.
§ 10
Reklamacje
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania Produktów bez wad.
 2. W przypadku wystąpienia wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana, z zastrzeżeniem poniższych postanowień Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia towaru Klientowi.
 4. W przypadku przedsiębiorców wyłącza się rękojmię.
 5. Reklamację należy złożyć drogą pocztową ze wskazaniem przyczyny reklamacji wraz z informacjami niezbędnymi do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz REKLAMACJA (do pobrania tutaj), który można wypełnić i wydrukować, a następnie odesłać wraz z reklamowanym towarem na adres: Mikrotech S.A., ul. Składowa 9, 38-400 Krosno.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru i zgłoszenia reklamacyjnego. Klient zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów wysłania wadliwego towaru do sklepu.
 8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient ma możliwość do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
§ 12
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem przekazywanych przez Klientów danych osobowych jest Mikrotech S.A. z z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Składowa 9, NIP: PL 6840009101, REGON: 370361688, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112227.
 2. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez sklep danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwi zarejestrowanie się w sklepie internetowym i tym samym dokonywanie w nim zakupów.
 3. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
§ 13
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o Prawach konsumenta i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Kupujący zakładając konto w Sklepie oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta lub z powodu konieczności okresowej modyfikacji lub konserwacji Strony lub usunięcia awarii.
 5. Sklep informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty publikowane w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają również: logotypy, obrazki, projekty przycisków, grafiki. Zakazane jest bezprawne kopiowanie, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu.
 6. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu powinny być zgłaszane mailowo lub telefonicznie.
 7. Wszelkie spory strony będą starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdyby takie porozumienie nie było możliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd powszechny. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według siedziby Sklepu. Postanowienie § 13 pkt 7 nie dotyczy Konsumentów.
 8. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez opublikowanie jego nowej wersji na Stronie, ze wskazaniem daty wejścia w życie zmian, która nie będzie wcześniejsza niż 7 dni od dnia ogłoszenia zmienionego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą Klientów, którzy złożyli zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba, że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych w sklepie internetowym, również do wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania wszelkich akcji promocyjnych oraz wyprzedaży na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innymi przepisami prawa.
 10. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklepfabor.pl

Płatności Shoper

Formularz reklamacji:

Formularz zwrotu:

Polityka prywatności - tutaj

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl